Dariusz Mysłowski
N I V E L I S
photography and digital art

N I V E L I S

photography and digital art

791 312 412
nivelis.photo
gmail.com

About Me

Urodzony w 1982 roku. Absolwent Wydziału Architektury PW.
Podczas studiów fotografia stała się ważnym elementem jego pracy dokumentalnej i twórczej. Edukację fotograficzną kontynuował na autorskim kursie Włodzimierza Krzemińskiego z ZPAF.

Od 5 lat Zajmuje się fotografią reklamową, modową, biznesową , a także stylizowaną na epoki historyczne, fantasy i sf, cosplay i fotomanipulacjami.
W prywatnej twórczości zainteresowany surrealizmem oraz zagadnieniem istoty i natury rzeczywistości. Zainspirowany takimi twórcami jak Philip K. Dick, David Lynch, Andriej Tarkowski, Andrzej Żuławski, Alejandro Jodorowsky, Eugenio Recuenco.

Związany z ruchem rycerskim i subkulturą 'post-apokalipsy'.

Interesuje się i aktywnie działa na rzecz propagowania i ochrony szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego. W Warszawie współtworzy ‘Praską Bohemę’, aktywnie wspierając środowisko twórcze prawej strony Wisły. Współprowadzi studio i galerię ‘Klatka’. Organizator wielu wystaw i wydarzeń artystycznych.

W dorobku artystycznym ma kilkanaście wystaw indywidualnych i zbiorowych. Jego fotografie były wykorzystywane w publikacjach prasowych, czasopismach, pracach naukowych i książkach.

fotoblogi:
facebook.com/nivelis.photograp…
nivelis.deviantart.com
Copyright Policy